Sosionomin ammattiin verkossa opiskellen – DigiErko koulutukseni kehittämistyö ja mitä sille kuuluu tänään?


LAB ammattikorkeakoulussa alkoi 2020 vuoden alussa sosionomi AMK -koulutuksen verkkotutkinto. Verkkotutkinnon suunnitteluprosessin dokumentointi oli DigiErko-koulutukseni kehittämishanke ja se sisältyi työtehtäviini Saimaan ammattikorkeakoulussa 2018-2019.

LAB ammattikorkeakoulu on muodostunut Lahden ja Saimaan ammattikorkeakouluista ja se aloitti toimintansa vuoden 2020 alussa. Nykyisin toimintamme on kolmella kampuksella: Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkkokampuksella. LAB AMK:n verkkokampuksella voi opiskella joustavasti, paikasta riippumatta sosionomiksi, tradenomiksi, tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi sekä sosiaali- ja terveysalan ylemmän amk:n tulevaisuuden johtajaksi. Olemme osa LUT-korkeakouluyhteisöä, johon kuuluu LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu.

Sosionomi-verkkotutkinnon suunnittelu käynnistettiin syyslukukaudella 2018 Lahden ja Saimaan ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Sain työparikseni verkkotutkinnon suunnittelutyöhön Lahden ammattikorkeakoulusta lehtori Tarja Tolosen. Tarjan kanssa teimme tiivistä yhteistyötä suunnittelussa ja nykyisin toimimme verkkotutkinnon tiimivalmentajina. Suunnittelutyöhön perustettiin kehittäjätiimi, johon kuului opettajia molemmista ammattikorkeakouluista sekä osaamispäällikkö. Puolentoistavuoden aikana teimme yhteistyötä kehittäjätiimissä sekä opetusteknologian tiimin kanssa. Loimme ns. raameja koulutukselle ja teimme pedagogista yhteissuunnittelua. Haasteena oli tehdä kehittämistyötä fuusiovaiheessa, jossa moni asia oli uudessa organisaatiossa vielä kesken. Sosionomi-verkkotutkinnossa yhdistyi kahden ammattikorkeakoulun erilaiset toimintakulttuurit.

Kantavat teemat sosionomi-verkkotutkinnon suunnittelussa olivat vuorovaikutteinen tiimityöskentely verkkoympäristöissä ja koulutuksen tavoitteena eettinen digiosaaja. Sitran julkaisu ”Kohti osaamisen aikaa” (2019) vahvisti työelämäläheistä ajatteluamme. Koulutuksen ja työelämän synergia on verkkotutkinnossa olennaista, jossa Sitran julkaisun mukaisesti: ”osaaminen uudistaa työelämää ja työelämä osaamista”. Työelämän tapaamisissa nousivat merkittäviksi sosionomin taidoiksi vuorovaikutustaidot ja kohtaamisosaaminen.


Kehittämistyössäni laadin sosionomi-verkkotutkinnolle teoreettisen taustan, jossa oppiminen ja opettaminen verkkoympäristöissä perustuu konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, erityisesti aktiivisen oppimisen oppimiskäsitykseen, yhteistoiminnnalliseen ja yhdessä oppimiseen, työelämäläheiseen pedagogiikkaan ja osaamisperusteiseen ajatteluun. Verkkotutkinnon opiskelija on aktiivinen toimija, aktiivinen tiedon rakentaja, oman osaamisensa kehittäjä, jossa oppijan toimijuus erilaisissa oppimisen ekosysteemeissä ja verkostoissa, on keskiössä. Oppijan oma osaaminen, omat vahvuudet ja omat kehittämisen tarpeet ovat lähtökohtia oppimisessa. Opiskelijan oma oppimisympäristö (PLE) on hänen henkilökohtainen digitaalinen ympäristö, jossa hän aktiivisesti muokkaa ja dokumentoi oppimistaan. Ensimmäisellä lukukaudella opiskelu noudatteli alla olevaa kehää, jossa itsenäiset opiskelun vaiheet ja yhdessä opiskelun vaiheet vaihtelivat. Toisella ja kolmannella lukukaudella on ollut itsenäisempää opiskelua.


Kun koko opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa, se haastaa opettajien pedagogisen suunnittelun ja perinteisen opettajan roolin. Opettaja on oppimisprosessin ohjaaja, valmentaja ja sparraaja verkkotutkinnossa. Pedagogisten ratkaisujen tulisi tukea opiskelijan oppimisprosessia verkossa. Sosionomikoulutuksen opintojaksoilla opitaan mm. flipped learning- ja tiimioppimisen malleilla. Lisäksi opiskelijan toimijuutta tuetaan valmentajamaisella työotteella. Verkkotutkinnossa harjoittelun voi tehdä omalla kotipaikkakunnalla. Harjoittelut ja työelämäläheiset tehtävät ovat verkkotutkinnossa merkityksellisiä oppimisen paikkoja.

Vuorovaikutus on kaiken oppimisen perusta. Sosionomikoulutuksen verkkotutkinnossa verkossa tapahtuvia lähitapaamisia kutsutaan verkkotyöpajoiksi. Ne ovat vuorovaikutteisia, toiminnallisia ja keskittyvät yhdessä tekemiseen Zoom-verkkoympäristössä. Opiskelijat valmistautuvat ennalta verkkotyöpajoihin. Ensimmäisellä lukukaudella verkkotyöpajoja oli kaksi kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan. Ensimmäisen lukukauden painotus oli tiimityöskentelyssä, yhdessä tekemisessä. Itsenäisempi työskentely alkoi toisella lukukaudella ja kolmannella lukukaudella on jälleen enemmän tiimityöskentelyä. Tiimioppimisella pyrimme opintojen alussa ryhmäytymiseen, opintoihin kiinnittymiseen ja luottamuksellisen ilmapiirin muodostumiseen. Verkossa työskentely on erilaista kuin kampuksella luokassa työskentely. Erityisesti verkossa työskentelyssä tulisi huomioida erilaiset verkkovuorovaikutuksen keinot ja keskittymisen tukeminen verkkotyöpajoissa. Vuorovaikutukselle tulisi luoda monia mahdollisuuksia ja väyliä, jotta jokainen opiskelija löytäisi itselleen sopivimman vuorovaikutuksen kanavan.

Meillä opiskelee LAB:ssa tällä hetkellä n. 80 sosionomi-verkkotutkinnon opiskelijaa. Hakijoita oli ensimmäiseen 40 opiskelijan ryhmään n. 1000 ja toiseen ryhmään n. 1500. Opiskelijat ovat taustoiltaan hyvin erilaisia, muutama opiskelija tulee suoraan lukiosta, mutta monella on jo aiempi(-a) tutkinto(-ja), joillakin on jo sosiaalialan työpaikka ja työkokemusta alalta tai jostain muusta työtehtävästä muutamasta vuodesta pariinkymmeneen vuoteen. Opiskelijoita yhdistää asuminen omilla kotipaikkakunnilla. Tyypillistä verkkotutkinnon opiskelijoille on työn ja opintojen tai opintojen ja elämäntilanteen luonteva yhdistäminen. Opiskelijat ovat kokeneet tiimit oman oppimisen kannalta tärkeiksi.

Kehittämishankkeessani laadin huoneentaulun verkkotutkintoa suunnitteleville (kuva alla). Kaiken kaikkiaan merkityksellisintä prosessissa on ollut avoin osaamisen jakaminen, osaamisen kehittäminen ja yhteistyön tekeminen eri tahojen kanssa. Uudella tavalla toimiminen edellyttää yhdessä oppimista ja keskeneräisyyden hyväksymistä. Ajattelen, että uusia käytänteitä luodaan kyseenalaistamalla vanhoja ja luomalla uusi yhdessä tehden ja kokeillen. Erilainen tapa työskennellä vaatii rohkeutta ja visiota tulevasta. Kannustaisinkin kaikkia verkkotutkintoja ja verkossa opetusta suunnittelevia ajattelemaan rohkeasti uudella tavalla.

Kirjoittaja: Minna Markkanen, DigiErko alumni, lehtori, LAB AMK

Julkaisuja verkkotutkinnosta:
http://blogit.lamk.fi/lamkwell-being/2019/10/17/labin-sosionomikoulutuksen-verkkotutkinnon-kaynnistymiseen-82-paivaa/
https://www.saimia.fi/suunta/valmentava-tyoote-sosionomikoulutuksen-verkkotutkinnossa/
• Maaseudun tulevaisuus –lehden artikkeli 16.2.2020
https://lab.fi/fi/tarina/seppo-kekola-asuu-hollannissa-ja-opiskelee-sosionomiksi-labin-verkkokampuksella-olen-ollut
https://blogit.lab.fi/labfocus/toiminnallinen-ohjaustehtava-opetti-mokaamaan-ja-kuuntelemaan/
https://blogit.lab.fi/labfocus/luovaa-oppimismuotoilua-sosionomikoulutuksen-verkkotutkinnossa-osa-1/
https://blogit.lab.fi/labfocus/luovaa-oppimismuotoilua-sosionomikoulutuksen-verkkotutkinnossa-osa-2

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s