Esittely

Verkoston esittelyvideo 2021
Valtakunnallinen DigiErko-verkosto -hanke
 • Hankkeessa kehitetään digitaalisen oppimisen ja opettamisen verkosto, joka tukee opettajien digitaalisen asiantuntijuuden kehittymistä ja osaamisen jakamista.
 • Toiminta pohjautuu Turun, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen
  DigiErko-koulutuksiin ja näissä toimivien asiantuntijaopettajien
  verkostoitumiseen.
 • Toiminta kasvaa vaiheittain valtakunnalliseksi opettajien ja opettajankouluttajien verkostoksi.

Digierko-verkoston toiminta

Mikä DigiErko?

 • Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutus
  (60 op) opettajille
 • Koulutuksessa opettajat saavat viimeisimpään tutkimustietoon
  perustuen tiedollisia ja taidollisia valmiuksia seuraavista teemoista:

   

  • oppimisympäristöjen, tvt -sovelluksien sekä oppimateriaalien kriittinen tarkastelu ja kehittäminen
  • opettaja- ja kouluyhteisön osaamistarpeiden tunnistaminen
  • uudistuva pedagoginen asiantuntemus kouluyhteisön käyttöön
  • digitaalisten oppimisympäristöjen tarkoituksenmukainen käyttö, kehittäminen ja ohjaaminen

Lisätietoa koulutuksista: