DigiErkon iltakoulu

Valtakunnallisen DigiErko-hankkeen omassa podcastissa, DigiErkon iltakoulussa, paneudutaan ajankohtaisiin ja kiinnostaviin digiaiheisiin pedagogisesta näkökulmasta ilman turhaa jargonia ja kuivia monologeja. Keskustelemme asiantuntijavieraidemme kanssa vaihtuvin teemoin digistä – ja välillä myös hieman digin vierestä – asiallisen rennolla asenteella.

Podcastin tarkoituksena on tarjota lisää (digitaalisia) vipuvarsia opetustyön tueksi, avartaa näkövinkkeliä piirtoheittimen ja liitutaulun ulkopuolelle sekä antaa inspiraatiota ja ahaa-elämyksiä aivonystyröille – digitietouden kasvattamisesta puhumattakaan! Jokaisen iltakoulun jälkeen pääsi digittää (toivottavasti) muutaman tavun verran enemmän!

Tervetuloa mukaan!

Alta löydät kaikki podcast-jaksot vanhimmasta tuoreimpaan.

#1 Arvioinnin visualisointi ja digitalisointi

Mitä hyötyä arvioinnin visualisoinnista on oppilaalle ja opettajalle? Ja mitä tällä käytännössä tarkoitetaan? Kuinka oppiminen tehdään näkyväksi? Mitä ovat summatiivinen arvointi ja formatiivinen arviointi? DigiErkon ihka ensimmäisessä iltakoulussa paneudutaan arvioinnin visualisointiin ja digitalisointiin digimentori Jukka Lehtorannan kanssa. Vieraina studiossa aiheista keskustelemassa Jukan kanssa arvioinnin visualisointiin erikoistuneen Qridi Oy:n Markus Packalen ja Henri Karjalainen.

Jaksoon liittyvät linkit ja vinkit:

Qridi Oy: https://qridi.fi
Qridin Twitter: https://twitter.com/qridicom
Qridin Facebook: https://www.facebook.com/qridi
Qridin LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/qridi

#2 Oppimisanalytiikka ja arviointi

Mitä on oppimisanalytiikka? Kuinka opiskelusta kertynyttä dataa voidaan hyödyntää oppilaiden arvioinnissa? Voivatko analytiikkatyökalut keventää opettajien työtaakkaa? Entä mitä hyötyä analytiikan seurannasta on itse oppilaille? Mitkä ovat oppimisanalytiikan sudenkuopat? Kuka tai mikä on ViLLE? Digimentorimme Jukka Lehtoranta pääsi jututtamaan kolmea oppimisanalytiikan ja digitaalisen oppimisen rautaista asiantuntijaa. Tässä oppimisanalytiikkaa ja arviointia käsittelevässä iltakoulussa vierailevina tähtinä ovat Turun yliopistosta yliopisto-opettajat Jussi-Pekka Järvinen ja Aleksi Lahti, jotka ovat olleet mukana rakentamassa ja ohjaamassa myös DigiErko-koulutusta. Linjoille saimme myös Eduten Oy:stä Einari Kurvisen, joka väittelee pian oppimisanalytiikkaan liittyvistä teemoista. Kurvinen on ollut mukana myös ViLLE-oppimisympäristön kehitystyössä.

#3 Mediakasvatus, tubettaminen & videoiden käyttö opetuksessa

DigiErkon iltakoulussa sukelletaan tällä kertaa mediakasvatuksen, tubekulttuuriin ja videoiden maailmaan yhdessä DigiErkon projektitutkija Reetan, KAVIn erityisasiantuntija Lauri Palsan sekä ”tubeopenakin” tunnetun mediakasvattaja Mervi Maatelan kanssa. Varaa muistiinpanovälineet kätesi ulottuville; tämän sisältörikas jakso nimittäin pitää sisällään monia käytännöllisiä (video)vinkkejä, inspiroivia ideoita sekä ajankohtaista ja yleishyödyllistä tietoa mediakasvatukseen liittyen!

Jaksoon liittyvät linkit ja vinkit: 

Mervin videovinkit -tubekanava: https://www.youtube.com/channel/UCy5mIfIJLL44gJo8U_7esdQ
KAVI: https://kavi.fi
Mediataitoviikko: www.mediataitoviikko.fi
Mediataitokoulu: www.mediataitokoulu.fi
Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma: www.uudetlukutaidot.fi

#4 Etätapahtumat

Etätapahtumat ovat kuluneen vuoden aikana kasvattaneet suosiotaan maassamme vallinneiden poikkeusolojen myötä, ja monet ovat ehkä saattaneet huomata, että verkkotapahtuman tai -palaverin järjestäminen ei olekaan itseasiassa hirvittävän mutkikasta. Hyvän ja etenkin osallistujien mielestä onnistuneen etätapahtuman toteuttaminen on kuitenkin jo toinen juttu. Tämänkertaisessa iltakoulussamme keskustelemme etätapahtumista ja niihin liittyvistä hyvistä käytänteistä yhdessä Innokas-verkoston projektisuunnittelija Laura Salon (Helsingin yliopisto) kanssa, jolla on paljon käytännön kokemusta ja asiantuntemusta erilaisten digitapahtumien toteuttamisesta. Luvassa hyviä vinkkejä ja kiinnostavaa keskustelua aiheesta, joka on erittäin ajankohtainen meille kaikille!

Jaksoon liittyvät linkit ja vinkit:

Innokas-verkosto: https://www.innokas.fi/

#5 TVT-taidot opetuksessa ja oppimisessa

DigiErkon iltakoulussa keskustellaan tällä kertaa tieto- ja viestintäteknologiataidoista – eli tuttavallisemmin TVT-taidoista – yhdessä Itä-Suomen yliopiston professorin Teemu Valtosen kanssa. Valtonen on työskennellyt TVT:n opetuskäytön parissa parikymmentä vuotta ja myös tutkinut aihetta laajasti. Vieraaksemme mikrofonin taakse olemme siis saaneet varsinaisen TVT-asiantuntijan. Minkälaisia opettajien ja oppilaiden TVT-taitoihin liittyviä haasteita suomalaisissa oppilaitoksissa esiintyy ja mihin pitäisi Valtosen mielestä erityisesti kiinnittää huomiota? Entä minkälaisia TVT-taitoja opettajat nykyään tarvitsevat? Millaisilla menetelmillä TVT-taitoja voisi esimerkiksi opettaa? Entä minkä (elokuvamaailmasta tutun) voimalauseen professori Valtonen lähettää podcastin lopussa tsempiksi Suomen opettajille? Kaikki tämä (ja paljon muuta TVT-taitoihin liittyen) selviää tässä vuoden ensimmäisessä iltakoulussa!

#6 Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma

DigiErkon iltakoulussa keskustellaan tällä kertaa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmasta yhdessä OKM:n kehittämispäällikön Tero Huttusen kanssa. Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologisia taitoja sekä ohjelmoinnin osaamista ja se on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2022). Jaksossa käymme läpi mm. mikä tämä kehittämisohjelma oikein on, miksi sitä tarvitaan ja kuinka kehittämisohjelma tulee näkymään konkreettisesti opettajien kenttätyössä. Kehittämispäällikkö Huttusella on myös terveisiä ja toiveita Suomen opettajille, mutta millaisia? Paina ”play”, niin pian se selviää!

Jaksoon liittyvät linkit ja vinkit: 

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma: https://minedu.fi/uudet-lukutaidot

#7 Erityisen tuen tarpeet ja etäopetus

DigiErkon iltakoulussa keskitytään tällä kertaa erityisen tuen tarpeisiin ja etäopetukseen. Jakson vieraileviksi tähdiksi olemme saaneet kaksi kokenutta ja pitkän uran kentällä tehnyttä erityisluokanopettajaa: tutkijatohtori Kati Sormusen Helsingin yliopistosta sekä TVT-kehittäjäkouluttaja Tero Toivasen Espoon kaupungista. Kaksikolla on laaja-alaista kokemusta, näkemystä ja ymmärrystä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa työskentelystä aikamme digitalisoituvassa yhteiskunnassa – eikä asia jää epäselväksi tämän noin puolituntia kestävän dialogin aikana! Luvassa kiinnostavaa keskustelua ja ajankohtaisia kuulumisia erityisen tuen opetuksen puolelta.

Jaksoon liittyvät linkit ja vinkit: 

Mielikuvituskoulu: http://teromakotero.blogspot.com/2013/12/mielikuvituskoulu.html
Pelaajaoppiminen: http://teromakotero.blogspot.com/2016/02/pelaajaoppiminen-kun-poikamme-oli.html
Ohjelmoinnin opiskelua Scratch-ympäristössä pelaajaoppimisen metodilla:
https://lessons.aoe.fi/webdata/htmlfolder/scratch-master-paivitetty/scratch-master/index.html
Ohjelmoinnin opiskelua Python-ympäristössä pelaajaoppimisen metodilla:
https://lessons.aoe.fi/webdata/htmlfolder/python-master-paivitetty/python-master/index.html
Sormunen K. 2020. Oppilaat ja opettajat yhteiskehittämässä digitaalisesti tuettua luonnontieteiden opiskelua, e-Erika 2/2020, 26 – 34:
https://journals.helsinki.fi/e-erika/article/view/1445/1413
Sormunen, K., Lavonen, J. & Juuti, K. 2017. ”Se tuntuu jotenkin niin paljon luontevammalta mulle”–Kolmen erityisen tuen oppilaan opiskelun tukeminen älypuhelimilla inkluusioon pyrkivässä luonnontieteiden opetuksessa. Teoksessa A. Toom, M. Rautiainen & J. Tähtinen (toim.). Toiveet ja todellisuus: Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. FERA Suomen kasvatustieteellinen seura, Kasvatusalan tutkimuksia; nro 75:
https://researchportal.helsinki.fi/files/102162708/Sormunen_Lavonen_Juuti_2017.pdf 
Sormunen, K. & Lavonen, J. 2012. ”Voinko tehdä tän puhelimella?”: Mobiililaite personoidun luonnontieteiden oppimisen tukena. Teoksessa Niemi, H. & Multisilta, J. (toim.). Rajaton luokkahuone. Jyväskylä: PS-kustannus, 114-130:
https://researchportal.helsinki.fi/files/102162899/Sormunen_Lavonen_2012.pdf

#7 Erityisen tuen tarpeet ja TVT-taidot

DigiErkon edellisessä iltakoulussa keskusteltiin erityisen tuen tarpeista ja etäopetusajasta. Tämänkertaisessa jaksossa syvennämme keskustelua aiheesta entisestään, kun perehdymme TVT-taitoihin erityisen tuen näkökulmasta jo 7. jaksosta tuttujen asiantuntijavieraidemme tutkijatohtori Kati Sormusen ja TVT-kehittäjäkouluttaja Tero Toivasen kanssa. Molemmat ovat taustaltaan erityisluokanopettajia ja TVT:n opetuskäyttöön laaja-alaisesti perehtyneitä alan eksperttejä. Sormunen on paneutunut erityisesti inklusiivisen opetuksen ja kasvatuksen kenttään ja tutkinut erilaisten oppijoiden oppimista hyvin laaja-alaisissa projekteissa. Hän kouluttaa myös mm. opettajaopiskelijoita ja opettajia robotiikan, ohjelmoinnin ja teknologiakasvatuksen eri alueilla. Toivanen taas on pitkän uran tehnyt TVT-kehittäjäkouluttaja, joka on ollut monipuolisesti mukana vahvistamassa opettajien ja koulujen TVT-osaamista. Toivanen on työskennellyt erityisesti autismikirjon oppilaiden parissa. Aiheen erityisasiantuntijoiden ajatuksia ja hedelmällistä keskustelua siis luvassa!

#9 Pakohuonepedagogiikka ja pelillisyys opetuksessa

DigiErkon 9. iltakoulussa pureudutaan pakohuonepedagogiikan mielenkiintoiseen maailmaan ja opetuksen pelillistämiseen yhdessä Joensuun Mediakeskuksen seudullisen tutorkoordinaattorin Tuomo Parkin kanssa, joka on ollut toteuttamassa monia erilaisia pakohuonepelejä. Keskustelemme mm. siitä, kuinka pakohuonepedagogiikka taipuu opetukseen ja minkälaisia hyötyjä pelillisyydellä voidaan saavuttaa. Käymme läpi myös Parkin omia pakohuonekokemuksia ja -toteutuksia. Pyysimme häntä myös jakamaan parhaimmat pakohuonepelivinkkinsä ja kertomaan, mistä pakohuonepelin suunnittelussa oikein kannattaa lähteä liikkeelle, jos asiasta ei ole vielä minkäänlaista kokemusta.

Jaksoon liittyvät linkit ja vinkit:

Pakopelit opetuksessa (Joensuun Mediakeskus):
https://peda.net/joensuu/jm/lightabot-luonnos/pakopelit

Vinkkejä Minecraft Education -pelin opetuskäyttöön (Joensuun Mediakeskus):
https://peda.net/joensuu/jm/lightabot-luonnos/mel

UEF: Moderni opetuskäyttöön avattu pakohuonelaboratorio taipuu moneen:
https://www.uef.fi/fi/artikkeli/moderni-opetuskayttoon-avattu-pakohuonelaboratorio-taipuu-moneen

UEF: Pakohuonelaboratorio Itä-Suomen yliopistolle ensimmäisenä Suomessa:
https://www.uef.fi/fi/artikkeli/pakohuonelaboratorio-ita-suomen-yliopistolle-ensimmaisena-suomessa

Sma4ty LOC -esittelyvideo You Tubessa:
https://www.youtube.com/watch?v=Wzbp3Des34U

Light a Bot -hankkeen Facebook ja Instagram-tilit (inspiraatiota ja ideoita):

Facebook: https://www.facebook.com/lightabotjoensuu
Instagram: https://www.instagram.com/lightabot/

DigiErkon iltakoulun 1. kausi lähestyy loppuaan. Kevään viimeinen jakso käsittelee DigiErko-erikoistumiskoulutusta – mitäpä muutakaan! Miksi tällaiselle erikoitumiskoulutukselle on tässä ajassa tarvetta, kenelle koulutus erityisesti sopii, mikä on DigiErko-verkosto ja mitä hyötyä opinnoista on sekä koulutuksen käyneelle opettajalle että koko koululle? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaavat Itä-Suomen yliopiston DigiErko-kouluttajat Sini Kontkanen ja Satu Piispa-Hakala. Omista kokemuksistaan kertomassa on myös DigiErko-alumni Heikki Hyyryläinen, jonka ura sai paljon uutta pontta DigiErko-opinnoista. ”Digiopenakin” tunnettu mies johtaa tällä hetkellä Hollolan kunnassa koulujen digitalisaatiota ja työskentelee osa-aikaisesti myös Kustannusosakeyhtiö Otavan Oppimisen palveluiden valmentajana. Eihän tästä jaksosta voi muuta kuin innostua ja inspiroitua!


Podcastin musiikki: BassyFuture // Wondershare