Pakohuonepelit ja pelillisyys opetuksessa

Opetustarkoitukseen suunnitellut pakohuonepelit ovat kasvattaneet viime aikoina suosiotaan. Kiehtovasta ja kiinnostavasta ilmiöstä onkin kyse, eikä ihme. Pakohuonepelien mahdollisuudet ovat monet ja niin niiden tekeminen kuin pelaaminenkin on hyödyllistä ja hauskaa ja sopii niin aikuisille kuin lapsillekin!

DigiErkon 9. iltakoulussa syvennyimme pakohuonepedagogiikan ja pelillisyyden mielenkiintoiseen maailmaan Joensuun Mediakeskuksen ICT-kouluttajan ja seudullisen tutorkoordinaattorin Tuomo Parkin kanssa. Parkki on ollut toteuttamassa erilaisia pakohuonepelejä opetustarkoituksessa ja seikkaillut itsekin pakohuoneissa pelaajan roolissa useasti. Jakson pääset kuuntelemaan esimerkiksi täältä: https://digierko.fi/podcast/. Alta löydät kyseisen jakson keskeisimmät sisällöt tekstimuotoon tiivistettynä.

3:00 Onko mieleesi jäänyt erityisesti jokin tietty pakohuonepeli, jossa olet itse ollut pelaajana?

Mieleen jäänyt ensimmäinen pakopeli, jossa puitteet olivat ihan kivat, mutta peli päättyi pelkkään numerolukkojen pyörittelyyn. Ei mitenkään erikoinen kokemus.

Uudempi ja mukavampi mieleen jäänyt kokemus Harry Potter -tyylisestä taikamaailmasta. Peliympäristöön oli panostettu paljon lavastetita ja äänimaailmaa myöten. Pelissä oli myös hyvin toteutettuja elektronisia gadjetteja. Toteutuksesta sai paljon uusia ideoita ja inspiraatiota omaan tekemiseen.

5:05 Entä onko joku pakohuonepeli, jonka toteutuksessa itse olet ollut mukana, jäänyt erityisesti mieleesi?

Päällimmäisenä mielessä tällä hetkellä peli, joka tehtiin yhdessä Joensuun Lyseon peruskoulun historianopettajien kanssa. Peli tehtiin Joensuun taidemuseoon. Tämä oli onnistunut projekti. Oppilaat saivat pelatessaan tutustua taidemuseon näyttelyyn ja samalla he tulivat perehtyneeksi myös paikallishistoriaan. Taidemuseonväki kiinnostui ja innostui myös asiasta– samoin lehdistö.

7:00 Pakohuoneet opetuksessa: miten niitä voidaan hyödyntää ja minkälaisissa tilanteissa se on ylipäätään järkevää?

Vaihtoehdot karkeasti:

  • Opettaja tekee pelin oppilaalle.
  • Opettaja tekee oppilaiden kanssa pelin muille oppilaille.
  • Oppilaat tekevät pelin muille oppilaille.
  • Hyödynnetään oppitunnilla ulkopuolisen tekijän pakohuonepeliä.

Formaatti taipuu todella monenlaisiin tilanteisiin. Pelejä voidaan muokata rajattomasti ja niihin on helppo liittää monenlaista tekemistä: tarinankerrontaa, liikunnallisuutta, maker-kulttuuria jne. Lyhyesti: Vain mielikuvitus on rajana!

Opetuksen pelillistäminen voi tehdä opiskelusta hauskempaa ja kasvattaa oppilaiden opiskelumotivaatiota.

8:55 Minkälaisia vaikutuksia pakohuonepeleillä voidaan saavuttaa (esim. oppilaiden osaamiseen, taitoihin, asenteisiin jne. liittyviä)?  Oletko itse huomannut jonkinlaisia vaikutuksia oppilaissa?

Merkittävin vaikutus liittyy oppilaiden opiskelumotivaatioon. Opiskelusta saadaan luotua hauskempaa ja mielenkiintoisempaa. Pakohuonepeleillä pystytään tarjoamaan oppilaille uudenlaisia kokemuksia ja elämyksiä, jotka poikkeavat muusta opiskeluarjesta. Ne aktivoivat oppilaita mukavalla tavalla opiskeluun ja erilaisten taitojen harjoitteluun.

Tärkeä huomio: pakohuonepeli ei ole mikään tehokas tiedonsiirtomenetelmä, mutta peliä pelatessa (tai tehdessä) pelaajat joutuvat ajattelemaan luovasti ja harjoittelemaan ongelmanratkaisutaitojaan. Hyvin hauskaa, mutta myös haastavaa ja mieltä avartavaa tekemistä.

Lyhyesti: pakohuonepeli ei sovi korvaamaan esim. luettavaa tietopohjaista materiaalia/aineistoa tai videota.

Sopii tilanteisiin, kun halutaan kehittää/edistää esim. oppilaiden luovuutta, yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitoja, soveltavista tehtävistä suoriutumista jne. HUOM! Peliin voi kuitenkin upottaa oppiainesisältöjä. Ajatuksena, että oppilaille tiputellaan peliin pieniä ”täkyjä” ja asioihin palataan oppitunnilla tarkemmin. Pelin avulla voidaan esim. tutustua opiskeltavaan aiheeseen kevyesti ja oppitunnilla pystytään myöhemmin käsittelemään aihetta syvällisemmin. Tämä menetelmä toimii hyvänä ”motivaatioboostina”.

11:55 Onko kapeampi vai laajempi aihesisältö pakohuonepeleissä parempi?

Tuomo suosittelee laajempaa lähestymistapaa. Erikoisiakin oppiaineyhdistelmiä voi (ja jopa kannattaa) tehdä/testata. Luovat yhdistelmät avaavat uusia ulottuvuuksia opiskeltaviin aiheisiin aivan uudella (ja hyvällä) tavalla. Esim. mielenkiintoinen yhdistelmä vaikkapa uskonto, matematiikka ja liikunta (tästä voisi toteuttaa esim. Da Vinci -koodiin (elokuva) pohjautuvan seikkailupelin). Eli: parhaimmillaan pakohuonepeli voi toimia oppiainerajojen kaatajana!

13:50 Pakohuonepelien hyödyntäminen opetuksessa näyttää kasvattaneen suosiotaan ja kiinnostavan monia. Tiedätkö, mistä tämä johtuu?

Voi johtua esim. siitä, että uusi opetussuunnitelma on kasvattanut kiinnostusta uusia opetus- ja oppimismenetelmiä kohtaan.

Suosiota voi selittää, että tämä formaatti on niin muokattava ja monipuolinen. Toisaalta tähän liittyy myös koulumaailmasta jo tuttuja elementtejä (esim. perinteiset rastitehtävät). Toimintaidea ei siis täysin uusi ja tuntematon. Opettajilla sitä paitsi paljon valmiita taitoja ja työkaluja pakohuonepelien tekoa ajatellen: pitää esim. tuntea kohderyhmä hyvin – ja opettajat tuntevat kohderyhmänsä äärimmäisen hyvin!

Pakopeleihin perehtyminen myös tarjoaa mukavan tilaisuuden esim. täydennyskouluttautumiseen. Pakopelien suunnittelussa ja rakentamisessa voi kiehtoa ja motivoida se konkreettinen tavoite ja se, että joka kerta voi kokeilla/oppia jotain uutta. Pääsee ns. tekemään konkreettisesti asioita – (esim. askartelemaan) ja toteuttamaan villejäkin ideoita.

16:45 Miten eri elementtejä kannattaa hyödyntää (esim. fyysiset lukot, virtuaalitodellisuuteen viedyt tehtävät jne.)? Milloin pakohuonepeli kannattaa esim. toteuttaa kokonaan fyysisessä ympäristössä, milloin digitaalisessa?

Tuomon mielestä asia riippuu, millaisen pelin opettaja haluaa tehdä. Kuinka paljon hänellä on esim. vara laittaa panosta ja aikaa pelin tekemiseen. Pakopeli voidaan toteuttaa hyvin monella eri tavalla. Pakohuonepeli voidaan tehdä helposti ja nopeasti tai sitten käyttää runsaasti esim. aikaa tarinan, lavasteiden ja äänimaailman yms. rakentamiseen. Riippuu siis mitä halutaan ja minkälaisilla resursseilla/aikataululla.

Puhtaasti digitaalinen peli on Tuomon mielestä aika haastava. Toki viime aikoina (korona-ajan etäopetusjärjestelyt ja kehotus ylimääräisten ihmiskontaktien välttämiseen) digitaaliset pakohuonepelit olleet melkein ainoa mahdollisuus. On monia asioita, jotta siitä (puhtaasti digitaalisesta pakohuonepelistä) saataisiin pelattava ja mukava kokonaisuus. Hyviä pelejä on toki saatu digitaalisestikin tehtyä.

19:40 Kuinka pakohuonepelistä saisi toimivan ison ryhmän kanssa?

Jos halutaan esim. pelata kokonaisen luokan kanssa, täytyy lukkojen melkein olla aina digitaalisia. Muutoin pelaaminen aika haastavaa.

Roolien avulla peliin voitaisiin saada hieman lisämaustetta ja myös fyysisiä elementtejä, jos peluutetaan isoa ryhmää.

Tuomon oma esimerkki: pelaajatiimit saivat eräässä pakohuonepelissä kysyä vinkkejä WhatsApp-ryhmässä ja pelistä saatiin jännittävämpi ja hauskempi, kun vinkkien antajat ottivat jonkin roolin.

Rooleja voisi hyödyntää myös ulko-olosuhteissa pelattavassa pelissä. Pelaajat joutuisivat esim. etsimään roolissa olevan opettajan vaikkapa torin laidalta. Näin peliin saataisiin tuotua ”fyysisiä lukkoja” ja inhimillisiä elementtejä. Tämänkaltaisen pelin voisi yhdistää esim. johonkin teemapäivään tai kevätretkeen.

Vinkki: Google Forms ja Pedanet digitaalisissa lukoissa näppäriä työkaluja!

Hyvä ottaa huomioon: jos käytetään paljon digitaalisia lukkoja, olisi joitain fyysisiä elementtejä myös hyvä tuoda peliin mukaan. Muuten uhkana, että pelistä tulee vähän ”tylsä”.

Jukan oma esimerkki kentältä: puolet oppilaista olivat rastin pitäjiä ja puolet suorittajia/pelaajia kiertämässä rasteja. Tämänkaltainen ”pelikuja” suht pienillä resursseilla helposti toteutettavissa isonkin ryhmän kanssa. Jukka hyödyntänyt tällaisessa pelitoteutuksessa myös rooleja. Esim. tunnetaitoihin liittyvässä pakohuonekujassa yksi oppilas voi olla jollain rastilla esim. itkevä lapsi, jota pelaajan täytyy lohduttaa, jotta hän pääsee seuraavalle rastille.

Huom! Oppilaitten osallistamista voidaan myös hyödyntää pakohuonepeleissä!

Pakohuonepeliin voidaan yhdistää monenlaisia elementtejä ja erilaisia taitoja kehittäviä tehtäviä.

25:55 Mitkä ovat ensimmäiset askeleet, jos opettaja lähtee rakentamaan pakohuonepeliä ”aivan nollasta”?

Lähtökohdat kuntoon aivan ensimmäisenä: ensinnäkin opettajalla tulee olla halua ja motivaatiota pelin tekemiseen. Toiseksi täytyy olla jonkinlainen ajatus, mitä halutaan tehdä ja miksi. Tämän jälkeen seuraavat stepit voisivat olla:

  1. Mieti, kenen kanssa haluat pelin tehdä vai toteutatko pelin kokonaan yksin. Mukaan voi kysyä esim. koulun ulkopuolista yhteistyökumppania tai 1 – 3 kollegaa (mielellään sellaisia, joiden kanssa ollaan jo valmiiksi ”samalla aaltopituudella” ja yhteistyö sujuu mutkattomasti).
  2. Rajaa kohdeyleisö (esim. 1 – 3 luokka-astetta) ja kirkasta pakohuonepelin tavoitteet.
  3. Mieti, minkä verran sinulla on aikaa ja resursseja laittaa pelin tekemiseen. Haluatko esim. toteuttaa pelin nopeasti ja kevyesti ilman sen erikoisempaa tarinaa tai näyttäviä fyysisiä rekvisiittoja vai tehdä pelistä haastavamman ja immersiivisemmmän kokonaisuuden?
  4. Päätä/selvitä pelin lokaatio. Jo pelin ideointivaiheessa on hyvä tietää, missä ja miten pelataan. Pelipaikka voi tarjota uudenlaisia ideoita ja avarataa ajatuksia pelin toteuttamisen ja rakentamisen suhteen.
  5. Pidä villi ideariihi. Heitä paperille niin hulluja ideoita kuin ikinä vaan keksit. Mieti esim. mikä olisi siistiä? Tee rohkeita irrallisia heittoja. Poimi mielenkiintoisimmat ideat jatkoon ja lähde jalostamaan niitä eteenpäin.

Eli lyhyesti: mitä ja miksi tehdään, kenen kanssa, millaisilla tavoitteilla sekä missä ja millä tavalla.

LINKKIVINKKI:

OPH:n rahoittaman Light a Bot-hankkeen opaskirja pedagogisen pakohuonepelin toteuttamiseen:

Make Your Escape! – Näin teet pedagogisen pakopelin

30:30 Onko sinulla tiettyjä elementtejä tms. joita pakko olla mukana aina ”hyvässä pakohuonepelissä”?

Tuomolla jokaisessa pelissä jokin omituinen pahvista ja kuumaliimasta tehty ”häkkyrä”. Pahvin kanssa askartelu aika hauskaa puuhaa ja YouTubesta löytyy todella hyviä ohjevideoita. Lisäksi pahviaskartelu on halpaa, ja koulusta löytyy usein valmiit materiaalit/työkalut. Pahvista voi tehdä esim. erilaisia laatikoita, joista voi rakennella vaikka kassakaappeja (pakohuonepelien klassikko). Huom! Rekvisiitan ei tarvitse olla viimeisen päälle tehty: saa olla itsetehdyn ja rosoisen näköistä (tuo peliin lisäsärmää)! Rohkeasti vain rakentelemaan ja luovuus lentoon!

Vinkki! Kouluilla usein paljon vanhoja esineitä, joita kannattaa hyödyntää (koulujen varastot = aarreaittoja)! Esim. piirtoheitin ja kalvot, ääninauhurit, vanhat seinäkartat jne. – näille saadaan annettua uudenlainen elämä esim. pakohuonepelissä. Hyödynnä vanhaa mahdollisimman paljon!

Vinkki! Myös legoista saa rakennettua vaikka mitä!

Pakohuonepeleissä voidaan käyttää niin digitaalisia kuin fyysisiäkin lukkoja.

35:15 Kuinka pakohuonetta voitaisiin hyödyntää oppilaiden sosiaalisten taitojen kehittämisessä?

Pakopeleissä sosiaaliset taidot jo lähtökohtaisesti tärkeässä osassa: mitä paremmin tiimi kommunikoi keskenään, sen paremmin pelissä usein pärjätään.

Aika mekaaninen ratkaisu voisi olla esim. sellainen pulmatehtävä, jossa yksi oppilas lukee näytöltä ohjetta, toisen täytyy pidellä kättä tietyssä paikassa, jotta kolmannessa paikassa oleva oppilas voi suorittaa tehtävän. Tässä tarvitaan jo taitoa puhaltaa yhteen hiileen.

Myös sellainen tehtävä voisi toimia, että pelaaja joutuu hoitamaan jonkin asian esim. puhelimella (soittamaan esim. opettajalle). Huom! Tällaisessa tehtävässä voidaan hyvin hyödyntää erilaisia rooleja!

38:35 Tiivistä, kuinka pakohuonepelien tehtävistä saadaan tehtyä mahdollisimman hyviä, etteivät ne olisi liian pinnallisia?

Laita kuntoon kirjallisuudesta ja elokuvista tuttu kolmikko: teema, aihe ja tarina.

Teema (mitä pelissä halutaan käsitellä, esim. ilmastonmuutos, ystävyys tms.).

Aihe (mitä kautta teemoja käsitellään, esim. kouluympäristö).

 Tarina (luodaan teeman ja aiheen pohjalta).

Eli: kun tausta-asiat mietitty huolella, peliin tulee väkisinkin syvyyttä ja tämä ulottuu pulmatehtäviin saakka.

Tuomo kertoo esimerkin, kuinka esim. koulukiusaamisaiheiseen peliin voitaisiin laittaa tehtävä, jossa luetaan esim. kiusaajan ”päiväkirjaa”, josta voisi selvitä jotain henkilökohtaista kiusaajan kotioloista. Tämä toisi peliin dramaattisen käänteen: asiat eivät olekaan niin mustavalkoisia. Tällaisen tehtävän kautta päästäisiin käsiksi esim. empatia-asioihin.

41:54 Viestisi Suomen opettajille?

Tuomon terkut: Matti Nykäsen sanoin – jokainen tsäänssi on mahdollisuus!LINKKIVINKKEJÄ:

Pakopelit opetuksessa (Joensuun Mediakeskus):
https://peda.net/joensuu/jm/lightabot-luonnos/pakopelit

Vinkkejä Minecraft Education -pelin opetuskäyttöön (Joensuun Mediakeskus):
https://peda.net/joensuu/jm/lightabot-luonnos/mel

UEF: Moderni opetuskäyttöön avattu pakohuonelaboratorio taipuu moneen:
https://www.uef.fi/fi/artikkeli/moderni-opetuskayttoon-avattu-pakohuonelaboratorio-taipuu-moneen

UEF: Pakohuonelaboratorio Itä-Suomen yliopistolle ensimmäisenä Suomessa:
https://www.uef.fi/fi/artikkeli/pakohuonelaboratorio-ita-suomen-yliopistolle-ensimmaisena-suomessa

Sma4t LOC -esittelyvideo You Tubessa:
https://www.youtube.com/watch?v=Wzbp3Des34U

Kahila J., Parkki T., Gröhn A.,Karvinen A., Telimaa E., Riikonen P., Tiitta R., Haantio P.,Keinänen A., Kerkkänen T., Jormanainen J., Penttinen S., & Tedre M. 2020. Escape Room Game for CT Learning Activities in the Primary School. In Koli Calling ’20: Proceedings of the 20th Koli Calling International Conference on Computing Education Research (Koli Calling ’20). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 9, 1–5. DOI:https://doi.org/10.1145/3428029.3428063:
https://dl.acm.org/doi/10.1145/3428029.3428063

Light a Bot hankkeen sometilit (vinkkejä, ideoita ja inspiraatiota):

Facebook: https://www.facebook.com/lightabotjoensuu
Instagram: https://www.instagram.com/lightabot_joensuu/

One thought on “Pakohuonepelit ja pelillisyys opetuksessa

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s